Loading...

Želim da

Osiguranje od autoodgovornosti


 

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima je poznatije kao osiguranje od autoodgovornosti i obavezna je vrsta osiguranja propisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Srbije.

Ova vrsta osiguranja pokriva štete nastale upotrebom Vašeg vozila prema trećim licima, ujedno ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

Wiener Städtische osiguranje će pokriti štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju.

U cilju većeg obima osiguravajuće zaštite moguće je dodatno ugovoriti polisu autonezgode kojom se pokrivaju rizici za vozača i putnike u vozilu u momentu nastanka osiguranog slučaja.

 

© Wiener Städtische osiguranje | Sva prava zadržana
Članica grupe Vienna Insurance Group, Wiener Städtische Versicherungsverein